Per què participem en activitats medi ambientals?

La nostra escola sensibilitzada en construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat, participa activament en temes medi ambientals.
Temes quotidians, com ara el reciclatge o la recollida selectiva dels residus, els embolcalls dels entrepans
o la recuperació de materials de rebuig, tenen una especial consideració des del punt de vista educatiu,
i queden incorporades al currículum.
Cada curs ens plantegem nous reptes per sensibilitzar el nostre alumnat.

dissabte, 11 d’abril de 2015

TALLER DE PRIMAVERA

L'alumnat d'EI i CI ha realitzat un taller relacionat amb la primavera. El taller consta de dues parts, una part teòrica on es tracta les característiques d'aquesta època, la floració, la pol·linització...
A la part pràctica l'alumnat ha elaborat bossetes d'olor amb diferents espècies de plantes aromàtiques: romaní, menta, lavanda, farigola.

ELS PEIXOS DEL MAR MEDITERRANI I DISSECCIÓ D'UN PEIX

L'alumnat de CM i CS ha realitzat un taller mediambiental sobre els peixos del Mediterrani.
El taller consta de dues parts, una teòrica sobre la biologia, ecologia, adaptació dels peixos, curiositats dels peixos del nostre litoral i la sobrepesca.
La part pràctica on l'alumnat realitza la dissecció d'un peix per observar l'anatomia interna d' aquest.