Per què participem en activitats medi ambientals?

La nostra escola sensibilitzada en construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat, participa activament en temes medi ambientals.
Temes quotidians, com ara el reciclatge o la recollida selectiva dels residus, els embolcalls dels entrepans
o la recuperació de materials de rebuig, tenen una especial consideració des del punt de vista educatiu,
i queden incorporades al currículum.
Cada curs ens plantegem nous reptes per sensibilitzar el nostre alumnat.

dimarts, 1 d’octubre de 2013

AQUEST CURS PRENDREM CONCIÈNCIA SOBRE...Els temes medi ambientals que tractarem són:

EDUCACIÓ INFANTIL/CICLE INICIAL

Consum responsable
Es realitzarà al mes d'octubre. A partir d'un conte els hi faran prendre consciència del consum que és necessari i del que no ho és. Per finalitzar faran un joc d'anar a comprar al super.EDUCACIÓ INFANTIL
Shhh...
Aquest taller es realitzarà al mes de febrer i tractarà sobre la contaminació acústica. Està relacionat amb les bones pràctiques per minimitzar el soroll.
CICLE MITJÀ
Consum responsable
Es realitzarà al mes d'octubre. L'objectiu del taller és reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i el seu impacte sobre el medi ambient.
Els continguts de l'activitat són: consum responsable, el cicle de vida dels productes, eines per tenir criteri per fer una compra responsable i relació entre generació de residus i consum responsable.
CICLE SUPERIOR
Funcionem amb els renovables
Es realitzarà al mes de gener . El taller consta de diferents maquetes d'energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica i minihidràulica) fetes majoritàriament amb elements casolans. Després d'una breu explicació, els alumnes treballaran el coneixement d'aquestes energies i reflexionaran sobre el consum energètic actual, a  partir d'un dossier d'exercicis que realitzaran prèviament.


Aquest tallers (el de tots els cicles) es faran a l'escola i els realitzaran monitors especialitzats en temes medi ambientals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada